تبلیغات
علم - ریاضیات مختص فیزیک چیست؟

علم

جمعه 2 مهر 1389

ریاضیات مختص فیزیک چیست؟

نویسنده: parsa   طبقه بندی: *ریاضی*، 
همانطور که میدانیم ریاضیات و فیزیک رابطه تنگاتنگی با هم دارند ، برای اینکه مقوله ریاضیات برای انسان ، از شمارش موجودات هستی شروع شده و سیستم شمارش اعداد به تعداد انگشتان دو دست بوده است ( یعنی مبنای دهدهی ) ، در واقع راهبرد انسان در ریاضیات مقایسه تعداد اشیا با تعداد انگشتان دو دست است یعنی یک حرفه دستی که امروزه مکانیزه و ماشینی شده است . امروزه دو شاخه ریاضیات و فیزیک جزء علوم پایه محسوب میشوند و متاسفانه چون از هم جدا شده و هرکدام به صورت حرفه‌ای و انحصاری دنبال میشوند ، در پاره‌ای از موارد مشاهده میشود که این دو علم فاصله‌ای‌ از هم گرفته و در بعضی از موارد سر ناسازگاری با هم گذاشته و تناقض‌هایی مابین آن دو دیده میشود . در این مبحث سعی می‌کنیم که این دو شاخه جدا شده را پیوندی تازه زنیم و این دو را با هم آشتی قهر ناپذیر داده ، همراه و هم سو کنیم و به وسیله این دو ، کلیه پدیده‌های موجود در عالم را توجیه نماییم ، البته تا حد توان و مقدوراتمان .


ریاضیات مختص فیزیک ، ریاضیاتی انحصاری میباشد که صرفا در خدمت فیزیک بوده و نمی‌تواند از قواعد فیزیکی عدول کند . و به قول دکارت " بعد از تحقیق بسیار دریافتم که در علم ریاضیات ، شما با مسایل مربوط به ترتیب و مقدار درگیر هستید و برای شما هیچ فرقی ندارد که این مقدار مربوط به ستارگان باشد یا هر شکل دیگری . بنابراین باید علمی وجود داشته باشد که هر پرسشی مربوط به ترتیب و مقدار را پاسخ گوید ، بدون توجه به آنکه راجع به ترتیب یا مقدار چه چیزی صحبت می‌کند . من این علم را ریاضیات عام می‌نامم ."


● دستگاه‌های شمار !
▪ شمارش : اگر هر دست ما به‌جای ۵ انگشت ۴ انگشت داشت ، چه چیزهایی در زندگی روزمره‌مان تغییر می‌کرد ؟
ما به‌طور معمول برای شمردن ، دسته‌های ده‌تایی درست می‌کنیم . ابتدا با ۱۰ تا یکی - ۱ بسته ده‌تایی ، با ۱۰ بسته ده‌تایی - یک بسته صدتایی و با ۱۰ صدتایی یک بسته هزارتایی درست می‌کنیم و به همین ترتیب ، دسته‌بندی ده‌تایی را ادامه می‌دهیم . نماد ۲۱۵ نشان می‌دهد که ۲۱۵ شیء را می‌توانیم در ۲ بسته صدتایی ، ۱ بسته ده‌تایی و پنج یکی قرار دهیم . سیستم شمارش اعداد بر مبنای ۱۰ به دستگاه شمار هندو - عربی شهرت یافته است . گرچه مفید بودن انگشتان در نمایش اعداد به توسعه وسیعی از سیستمی از اعداد که بر مبنای ده قرار دارد منجر شده است ، لیکن عدد ده به هیچ وجه تنها پایه به کار رفته برای سیستم اعداد نمی‌باشد . سیستم شمارش بابلی‌ها ترکیبی از مبناهای ده و شصت را مورد استفاده قرار می‌داد که نشانه‌های آن امروزه در واحد اندازه‌گیری زمان و زاویه یعنی ۶۰ ثانیه و ۶۰ دقیقه مشهود است ، در گذشته‌های دور عددهای نجومی در مبنای ۶۰ نوشته می‌شد . امروزه در الکترونیک دیجیتال از مبنای دودویی بیشتر استفاده میشود . در طول تاریخ ثبت شده است که پیشرفت جامعه‌های متمدن با توسعه سیستم شمارش اعداد و نوشتار متن گفتار ( کتابت و کتاب نویسی ) همراه بوده که چنین به‌نظر می رسد که همگی ریشه در وحی کتب آسمانی و تاریخ ادیان داشته است .
نشانه‌هایی از سیستم‌هایی از اعداد بر پایه سه ، چهار ، پنج ، شش ، هشت ، و بیست در میان سرخ پوستان آمریکای شمالی پیدا شده است . بعضی شواهد از سیستم اعداد بر پایه دوازده را میتوان در مثال اینکه هر فوت دوازده اینچ است یا هر شیلینگ انگلیسی دوازده پنس و یا اینکه هر سال دوازده ماه است و یا شبانه روز دو تا ۱۲ ساعت است و ... ، ملاحظه کرد . اما در جوامع امروزی به‌نظر می‌رسد که سیستم اعداد بر پایه ده برنده شده است . البته نه به‌علت وجود مزایای ذاتی ، بلکه به نظر می‌رسد که به سبب وجود ده انگشت دو دست می‌باشد . عمل‌های حساب دهدهی برای ما به‌خوبی آشنا هستند . دانش آموز دبستانی جدول‌های جمع و ضرب را برای ۹ عدد اصلی و صفر به همراه بعضی قواعد برای نگهداشتن یک رقم از یک عمل به عمل بعد یاد می‌گیرد و سرانجام با این قواعد یاد می‌گیرد که عمل‌های حسابی را روی هر دسته پایان داری از اعداد دهدهی انجام دهد . در سیستم‌های اعداد دیگر ، دسته قواعد مشابه برای حساب وجود دارد . بخش زیر این قواعد را برای سیستم دوجینی ( دوازده تایی ) توصیف می‌کند .


● سیستم دوجینی یا دوازده‌تایی
ما آنچنان به شمارش در سیستم دهدهی عادت کرده‌ایم که وقتی می خواهیم از سیستم اعداد متفاوتی استفاده کنیم ، کاملا مشکل است که بسیاری از عادت‌های فکر کردن را نادیده بگیریم . برای اینکه بعضی از این اشکالات تذکر داده شوند ، ما در باره سیستم دوجینی یا دوازده‌تایی بحث می‌کنیم .
در این سیستم علامتهای زیر را به عنوان نشانه‌های اساسی به کار می‌بریم .
۱ , ۲ , ۳ , ۴ , ۵ , ۶ ,۷ , ۸ , ۹ , D , E
حرف D به جای عدد دهدهی ۱۰ و حرف E به‌جای عدد دهدهی ۱۱ می‌باشد . گیریم برای جلوگیری از اشتباه کردن آنها را با نامهای دهدهی dec و el بنامیم . عدد بعد از el یک دوجین است که در این طرز نمایش به صورت ۱۰ نوشته خواهد شد . عدد بعدی ، که همان عدد سیزده دهدهی است ، به صورت ۱۱ نوشته می‌شود . از برخی لحاظ بهتر بود که به‌جای علامت‌های ۱ تا ۹ نیز نشانه‌های کاملا جدیدی برای علامتهای اساسی سیستم دوجینی انتخاب می‌گردید . زیرا کاربرد علامتهای دهدهی قواعد دهدهی را پیشنهاد می‌کنند که در سیستم دوجینی صادق نیستند .
برای مثال ، به‌جای قاعده جمع دهدهی شش به اضافه پنج مساوی یازده ، باید شش به اضافه پنج مساوی el قرار گیرد .
۶+۵=(یازده دهدهی)=E
قاعده دهدهی شش به اضافه هفت مساوی سیزده ، باید بوسیله شش به اضافه هفت مساوی یک دوجین و یک تعویض گردد ، یا
۶+۷=۱۱دوجینی
پس باید دقت شود که دوباره به طرز تفکر قواعد دهدهی برنگردیم . برای علامت‌های اساسی حساب دوجینی یک جدول جمع جدید همچنین یک جدول ضرب جدید باید آموخته شود . برای مثال پنج ضربدر هشت مساوی چهل دهدهی یا سه دوجین و چهار است ، یا
۵*۸=۴۰=۳*۱۲+۴=۳۴دوجینی
برای نوشتن اعداد دوجینی به هر اندازه ، سیستم « ارزش محل » را به کار می‌بریم ، یعنی برای تعیین مقدار هر رقم محل آنرا نسبت به ممیز دوجینی ( نه ممیز دهدهی ) در نظر می‌گیریم ، هر محل سمت راست یا سمت چپ ممیز دوجینی از لحاظ مقدار از محل مجاور خود به اندازه یک ضریب دوجین متفاوت می باشد . به طور مثال :
▪ ۱۷۱دهدهی=۳+۲۴+۱۴۴=۳+(۱۲*۲)+(۱۲ *۱۲*۱)=۱۲۳دوجینی
▪ ۱.۶۱۸۰۵۵۵۵۵۵۵دهدهی=(۱۲/۱۲/۵)+(۱۲/۷)+۱=۱.۷۵دوجینی
سیستم دوجینی از بعضی جهات راحت‌تر از سیستم دهدهی است . راحتی فوق اصولا از این حقیقت ناشی می شود که تعداد مقسوم علیه‌های دوازده از تعداد مقسوم علیه‌های ده بیشتر میباشد . دوازده بر یک ، دو ، سه ، چهار ، شش و دوازده بخش‌پذیر است .
بنابراین بسیاری از محاسبات دستی در سیستم دوجینی تا حدودی ساده‌تر از سیستم دهدهی هستند ، بعضی از کسرهای معمولی که در مبنای دهدهی به صورت عددهای کسری متناوب در می‌آیند در مبنای دوجینی چنین نیستند . برای نمونه کسر ۳/۱ که همان ۱۲/۴ میباشد در مبنای دوجینی به صورت ۰.۴ است . بعضی از کسرهای ساده در مبنای دوجینی به صورت زیر می باشند .
۱) دوجینی ۰.۲ = دهدهی ۱۲/۲=۶/۱
۲) دوجینی ۰.۳ = دهدهی ۱۲/۳=۴/۱
۳) دوجینی ۰.۴ = دهدهی ۱۲/۴=۳/۱
۴) دوجینی ۰.۶ = دهدهی ۱۲/۶=۲/۱
با وجود راحتی ، مبنای دوجینی احتمالا هرگز برای محاسبات دستی پذیرفته نخواهد شد . ولی لازم است بدانیم ، که سیستم شمارش در عالم و هستی ما بر پایه مبنای دوجینی یا دوازده‌تایی استوار گردیده است که در مباحث بعدی به این موضوع بسیار مهم خواهیم پرداخت . در واقع مبنای شمارش اعداد در ریاضیات مختص فیزیک نیز ، سیستم دوازده‌تایی یا همان سیستم شمارش دوجینی در نظر گرفته میشود .
چنین به‌نظر میرسد ، موجودات هوشمند منجمله انسان و UFO و USO که توانایی انجام دادن عملیات و محاسبات ریاضی را دارند به‌طور ذاتی از سیستم‌های شمارش بر مبنای ده‌تایی و دوازده‌تایی بهره میجویند.

نظرات() 
cialis
جمعه 16 آذر 1397 02:46 ب.ظ

You actually explained this adequately.
cialis sicuro in linea acheter du cialis a geneve cialis generico en mexico cialis italia gratis purchase once a day cialis cialis usa cost calis usa cialis online side effects for cialis cialis pas cher paris
buy cialis us pharmacy
پنجشنبه 15 آذر 1397 07:40 ب.ظ

Thanks a lot, I appreciate this!
price cialis best prezzo di cialis in bulgaria online prescriptions cialis buy generic cialis safe dosage for cialis only now cialis for sale in us cialis prices in england cialis purchasing cialis dosage recommendations how much does a cialis cost
Cialis pills
پنجشنبه 15 آذر 1397 12:06 ق.ظ

Wow lots of helpful knowledge!
il cialis quanto costa cialis for daily use generic cialis levitra cialis reviews free generic cialis i recommend cialis generico the best site cialis tablets low dose cialis blood pressure best generic drugs cialis cialis venta a domicilio
Cialis 20 mg
چهارشنبه 14 آذر 1397 08:18 ق.ظ

Very good forum posts, Cheers.
viagra vs cialis vs levitra we like it safe cheap cialis acheter cialis kamagra acheter du cialis a geneve generico cialis mexico tadalafilo cialis generic availability 5 mg cialis coupon printable only best offers cialis use deutschland cialis online
Buy cialis online
سه شنبه 13 آذر 1397 08:46 ب.ظ

Great content. Cheers!
cialis efficacit prix de cialis cialis prices in england cialis 5 mg scheda tecnica cialis side effects side effects for cialis prezzo di cialis in bulgaria 5 mg cialis coupon printable overnight cialis tadalafil cialis italia gratis
Cialis generic
سه شنبه 13 آذر 1397 09:54 ق.ظ

Nicely put. Thanks.
venta de cialis canada cialis sans ordonnance buy cialis cheap 10 mg cialis usa cost cialis usa cost buy cialis online miglior cialis generico cialis rckenschmerzen buying brand cialis online overnight cialis tadalafil
Generic cialis
دوشنبه 12 آذر 1397 10:03 ب.ظ

You actually stated this exceptionally well!
interactions for cialis precios cialis peru cialis rckenschmerzen where to buy cialis in ontario achat cialis en europe cialis daily dose generic cialis super kamagra get cheap cialis cialis cost order generic cialis online
buy cials online
دوشنبه 12 آذر 1397 09:25 ق.ظ

Really tons of fantastic data.
cialis canada on line click here take cialis buying cialis overnight click here cialis daily uk cialis price thailand cialis prezzo di mercato cialis e hiv side effects of cialis cialis purchasing can i take cialis and ecstasy
Cialis generic
یکشنبه 11 آذر 1397 09:33 ب.ظ

You revealed that perfectly.
click now buy cialis brand cialis pas cher paris no prescription cialis cheap generic cialis 20mg uk cuanto cuesta cialis yaho ou acheter du cialis pas cher buy cialis online cialis generisches kanada buying cialis in colombia look here cialis cheap canada
buy cialis cheap
یکشنبه 11 آذر 1397 08:46 ق.ظ

Thanks a lot, Plenty of facts.

cialis generika are there generic cialis acquisto online cialis we use it 50 mg cialis dose order a sample of cialis cialis 20 mg cialis generic sialis buy cialis online nz cialis wir preise
buy cialis pills
شنبه 10 آذر 1397 09:44 ب.ظ

Incredible a lot of good facts!
cialis generico milano cost of cialis cvs cialis professional yohimbe cialis free trial prezzo di cialis in bulgaria generic low dose cialis how much does a cialis cost brand cialis nl precios cialis peru cialis baratos compran uk
Cialis generic
شنبه 10 آذر 1397 08:32 ق.ظ

Nicely put, With thanks.
cialis 100 mg 30 tablet prix de cialis cialis side effects dangers cialis dosage recommendations cialis venta a domicilio buy cialis sample pack cialis for sale south africa cialis for daily use price cialis wal mart pharmacy click now buy cialis brand
buy cialis online safely
جمعه 9 آذر 1397 09:14 ب.ظ

Thank you! I appreciate this!
can i take cialis and ecstasy we like it safe cheap cialis cialis pills in singapore cialis taglich click here cialis daily uk cialis purchasing dosagem ideal cialis we recommend cialis best buy dose size of cialis cialis tablets
buy cialis online safely
جمعه 9 آذر 1397 09:19 ق.ظ

Nicely put, Thanks a lot!
cialis diario compra tadalafil 10 mg cialis reviews cialis pills boards cialis 100 mg 30 tablet cialis 5 mg funziona cipla cialis online dosagem ideal cialis cost of cialis per pill side effects for cialis
Buy cialis online
پنجشنبه 8 آذر 1397 10:18 ب.ظ

Terrific posts. Kudos!
precios de cialis generico cialis lowest price how does cialis work cialis flussig buy name brand cialis on line acheter cialis meilleur pri cialis online deutschland cialis generique tadalafil 20mg weblink price cialis
buy cialis no rx
پنجشنبه 8 آذر 1397 10:44 ق.ظ

Thanks a lot! A good amount of material!

only best offers 100mg cialis how do cialis pills work cialis lilly tadalafi cialis 05 look here cialis order on line cialis reviews ou trouver cialis sur le net cialis italia gratis buy cialis online nz if a woman takes a mans cialis
buy cialis cheap
چهارشنبه 7 آذر 1397 10:04 ب.ظ

Nicely put. Kudos.
how to buy cialis online usa generic cialis with dapoxetine prescription doctor cialis buying cialis overnight viagra or cialis look here cialis order on line cialis 05 cialis farmacias guadalajara tadalafil 10 mg recommended site cialis kanada
Buy generic cialis
چهارشنبه 7 آذر 1397 10:11 ق.ظ

Appreciate it, Plenty of facts!

chinese cialis 50 mg cialis en mexico precio sublingual cialis online cialis with 2 days delivery purchasing cialis on the internet cialis canadian drugs prices on cialis 10 mg we recommend cheapest cialis weblink price cialis cialis professional yohimbe
Cialis prices
دوشنبه 9 مهر 1397 02:43 ب.ظ

Whoa a lot of superb data!
cialis 5 effetti collaterali achat cialis en suisse cialis y deporte rx cialis para comprar rezeptfrei cialis apotheke cialis 20 mg cut in half effetti del cialis cialis pills boards price cialis per pill cialis name brand cheap
buy viagra online usa
یکشنبه 1 مهر 1397 12:49 ب.ظ

Thanks. I enjoy this!
drugs for sale usa canada medication cost canadian pharmaceuticals canada medication canadian drug canadian pharmacy meds drugstore online canada Northwest Pharmacy canada medication drugstore online shopping
http://cialisvipsale.com/
چهارشنبه 28 شهریور 1397 09:07 ق.ظ

Valuable forum posts. Cheers!
we recommend cialis best buy cialis wir preise cialis diario compra costo in farmacia cialis cialis side effects dangers does cialis cause gout generic for cialis cialis pills boards cialis generic cialis taglich
kawanboni.com
دوشنبه 12 شهریور 1397 02:42 ب.ظ

Thanks! Valuable stuff.
we like it cialis price where do you buy cialis can i take cialis and ecstasy cialis lilly tadalafi best generic drugs cialis cialis y deporte walgreens price for cialis how do cialis pills work cialis 5 mg scheda tecnica recommended site cialis kanada
http://viagravonline.com/
یکشنبه 11 شهریور 1397 09:56 ب.ظ

Kudos, Quite a lot of forum posts.

female cialis no prescription cialis flussig generic cialis soft gels cialis 50 mg soft tab non 5 mg cialis generici cialis tadalafil cialis patent expiration cialis 10mg prix pharmaci cialis farmacias guadalajara enter site very cheap cialis
http://babecolate.com/generic-cialis-20mg-uk.html
سه شنبه 23 مرداد 1397 12:52 ق.ظ

Incredible lots of fantastic tips.
tadalafil 10 mg cialis official site cialis 10mg prix pharmaci cialis 20 mg effectiveness chinese cialis 50 mg buy original cialis comprar cialis 10 espa241a cialis coupons printable cialis generic tadalafil buy cialis side effects dangers
Cialis prices
پنجشنبه 20 اردیبهشت 1397 07:14 ب.ظ

Thank you. Numerous info.

generic cialis 20mg uk safe dosage for cialis prezzo di cialis in bulgaria walgreens price for cialis cialis 50 mg soft tab deutschland cialis online ou acheter du cialis pas cher cialis generico postepay prix cialis once a da cialis ahumada
Viagra purchasing
پنجشنبه 6 اردیبهشت 1397 02:03 ق.ظ

Terrific info, Thanks a lot.
where to buy viagra safely online where can you purchase viagra buy generic viagra online usa buy viagra super active online buy cheap viagra viagra online buying cheap viagra online cheapest viagra online buy viagra using paypal buy viagra now
Buy cialis online
یکشنبه 19 فروردین 1397 01:51 ق.ظ

Fine content. Cheers!
cialis 5 mg para diabeticos 200 cialis coupon order cialis from india canadian drugs generic cialis cialis dosage amounts cialis pills if a woman takes a mans cialis cialis side effects cialis pills boards cialis pills price each
Cialis 20 mg
جمعه 3 فروردین 1397 05:02 ق.ظ

Thanks a lot! Excellent information!
cialis prezzo in linea basso costo in farmacia cialis cialis mit grapefruitsaft cialis for daily use cialis with 2 days delivery cialis professional yohimbe cialis super acti cialis generic tadalafil buy prix cialis once a da link for you cialis price
best psychic medium reading
جمعه 12 آبان 1396 07:33 ب.ظ
من همیشه این صفحه پست وب سایت را به همه مخاطبینم ایمیل فرستادم، زیرا اگر مایل به خواندن آن هستید، دوستانم نیز خواهند بود.
best psychic readings
چهارشنبه 10 آبان 1396 06:30 ب.ظ
وای، طرح وبلاگ بی نظیر! چقدر سابقه بلاگ نویسی دارید؟
شما وبلاگ نویسی را آسان کردی. نگاه کلی شما
سایت فوق العاده است، و همچنین محتوای!
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30

آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :